Om Polymasa Consulting

per2Polymasa Consulting är ett Umeåbaserat företag grundat av Per Andersson 2002.

Bakgrund
Efter att ha arbetet några år på Umeå universitet inom området pedagogik, IT och lärande startade jag företaget för att jag brinner för utbildning och lärande i allmänhet men utbildning och lärande med IT-stöd i synnerhet. Min tanke är att ta fram flexibla tjänster med hög kvalitet till ett rimligt pris.

På Umeå universitet har jag arbetat sen 1998 som...
- Adjunkt, IML (Interaktiva medier och lärande), Lärarutbildningen.
- Adjunkt och IT-pedagog, Pedagogiska institutionen.
- Pedagogisk konsult, UPC (Universitetspedagogiskt centrum)
- Pedagogisk konsult, UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd)

Erfarenheter från Umeå universitet
- Multimedia för lärare, kursansvar Umeå universitet, disrtansutbildning utan fysiska träffar, projekt via Distanskonsortsiet
- Teknik och medier i utbildningen, kursansvar Umeå universitet, distanslärarutbildning, projekt via Distanskonsortsiet
- Virtuella praktikfall, forskningsprojekt, Rådet för högre utbildning
- Legala handboken, projekt nätuniversitetet
- Best Practice - Nätbaserade möten, projekt Nätuniversitetet
- Projektkoordinator EU-projektet, UniZon-Kvarken
- Projektledare EU-projektet, Kvarken Community
- Projektkoordinator EU-projektet. Nordic Knowledge on the Web (NKW)
- Pedagogisk konsult, Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Mina utbildningar
- Lärarexamen Sv-So
- Magisterexamen Pedagogik

Samt ett antal kurser inom...
- Specialpedagogik
- IT-säkerhet
- Informatik
- Distanslärarutbildning
- Datorer och Multimedia